x Zoeken
Home > Nieuws > Beweeg je fit!

Beweeg je fit!

05 oktober 2023

Voor wie?
Beweeg je fit is een programma voor kinderen met overgewicht in de leeftijd van 7 tot 12 jaar én hun ouders of verzorgers. Kinderen kunnen dit namelijk niet zonder hun steun en inzet. Pas als je het samen doet, gaat het goed. Motivatie van kind en ouders zijn heel belangrijk.

Waarom?
We weten het eigenlijk allemaal wel: je voelt je lekkerder als je een gezond gewicht hebt. Toch is nog steeds één op de vijf à zes kinderen te zwaar. Het is ook niet altijd gemakkelijk om daar wat aan te doen. Het helpt als je een steuntje in de rug krijgt.

Doel is kinderen plezier in bewegen te laten ervaren en het hele gezin te motiveren voor een gezonde leefstijl. Samen met voedingsadviezen zorgt dit voor het gelijk blijven van het gewicht terwijl het kind groeit.
Hierdoor wordt de verhouding tussen lengte en gewicht beter.

Meld je aan via: 

Elies Backus
Schoolverpleegkundige
088 144 7111 / 06 2234 9227

e.backus@ggdgelderlandzuid.nl

 

 

Programma
Het programma duurt 2,5 jaar.
In het eerste half jaar sporten de kinderen 1 x per week in een groep, begeleid door een sportdocent. De kinderen verbeteren hun conditie en hun spierkracht. Ook werken ze aan meer zelfvertrouwen en lekker meedoen..
De kinderen starten meteen met een eigen sport- of beweegactiviteit. Zo blijven ze fit als de beweeg-je-fit-sport is afgelopen. Waar nodig kan de sportdocent, ook die van school, helpen bij het vinden van een geschikte sport.
Er zijn smulclubs bij de diëtist en de schoolverpleegkundige voor kinderen én ouders over lekker en gezond eten, Het gaat ook over hoe je dat thuis praktisch en leuk kunt toepassen.

De kinderen geven zelf aan wat ze willen bereiken. Samen stellen we de doelstellingen op voor de volgende twee jaar. Belangrijk daarbij zijn vervolgafspraken om te kijken hoe het gaat.

Begeleiding hele gezin
Meer bewegen en anders eten doet een beroep op het hele gezin. De schoolverpleegkundige ondersteunt de ouders hierbij. Zo kan zij ouders ondersteunen als zij de gegeven adviezen niet zo gemakkelijk in de praktijk kunnen brengen. Of zij kan helpen als het kind wordt gepest. Bij Beweeg je Fit gaat het om concrete adviezen!

Team
Ons team bestaat uit een fysiotherapeut, een sportdocent, een diëtist en een schoolverpleegkundige. We kijken 2,5 jaar lang hoe het gaat met het kind. Dat doen we ook aan de hand van test- en meetgegevens. We houden ouders en kinderen op de hoogte van de resultaten. Samen zorgen we ervoor dat het gezin het steeds meer in eigen hand heeft.